Skip to content

Legatize

Digital procesløsning for advokater under retssager

Gør forberedelsen af retssager nemmere og stå med mere overbevisende præsentationer i retten med Legatize – én digital platform til advokater. Kom nemt i gang og spar tid med det samme.

legatize-2

Advokatens effektive løsning til retssager

Forbered dig digitalt med dokumenter, ekstrakter, hovedforhandling og online samarbejde.

Afskaffer kendte problemer for advokaten

Legatize gør op med besværligt software og har skabt en løsning, som håndterer alt hvad advokaten har behov for, når sager skal for retten, samlet på ét sted.

Samarbejde i realtid

Forberedelse til en retssag er i dag fragmenteret, og det er ikke nemt digitalt, at samarbejde flere om samme sag.

Nem dannelse af ekstrakter

Tilblivelse af ekstrakter er i dag besværligt, indholdsfortegnelse og formalia kræver tid at lave, og det hele er udynamisk ift. korrektioner.

Hurtig godkendelse af ekstrakt

Godkendelse af det endelige ekstrakt kræver tilbagevendende kommunikation med modparten, og der finden ingen nemme digitale arbejdsformer for dette.

Hovedfortælling forberedelse

Forberedelse og udarbejdelse af hovedfortællingen med forelæggelse og procedure er ikke velunderstøttet digitalt.

Digital præsentation i retten

Advokaten skal holde styr på flere programmer, pdf dokumenter, noter, ekstrakt og sidenummer. Til tider jonglering med mange bolde.

Én løsning

I dag anvendes meget forskelligt software og det er besværligt, at skulle skifte mellem systemer. Legatize er en løsning til det hele.

Hvem anvender Legatize?

Legatize anvendes af førende danske advokathuse.


Advokater, partnere, advokatfuldmægtige, fuldmægtige, advokatsekretærer og studentermedhjælpere. Alle som medvirker i tilblivelse af sager, kan udnytte mulighederne for struktur i Legatize

Nu får I adgang til én fælles platform, uden brugerbegrænsninger og klar til at faciliterer et effektivt samarbejde.

Hvorfor vælge Legatize?

Kort sagt findes der i dag ingen løsning på markedet, som matcher den samme fleksibilitet og kvalitet som Legatize.


Ovenstående udsagn er ikke noget vi finder på, det er noget førende advokathuse fortæller os.

Vi er et dansk udviklet system, der ikke blot støtter retspraksis i Danmark, men også er designet i overensstemmelse med alle formelle krav og principper, som er udstukket af de danske myndigheder.

Software der samler og effektivisere hverdagen for en hel branche

Samarbejde

Styrk måden hvorpå i samarbejder om dokumenter, laver noter og organiserer materialesamlinger og ekstrakter.

Læs mere om samarbejde

Ekstrakter

Indholdsfortegnelse, sidenumre, skillesider og formailia skabes automatisk. Ekstraktet kan ydermere deles med modpart til kommentering og godkendelse.

Læs mere om ekstrakter

Præsentation

Overbevisende digital præsentation på storskærm i retssalen, og gennem digital deling af materiale. Alle kan nemt følge med i din fremlæggelse ift. sidenummer og afsnit.

Læs mere om præsentation

En samlet løsning der dækker i bredden og går i dybden

Legatize kan anvendes i alle sager fx civile, voldgift og strefferet. Optakten sker i minretssag.dk hvorefter Legatize kan understøtte og fuldende alle processer frem til den endelige dom eller forlig.
Legatize er en online løsning, som man har med sig overalt. Dette giver ubegrænset frihed til at arbejde på sager, og i realtid med kollegaer og dem du har givet adgang.
legatize-proces-blue

Ændre den måde du fører dine juridiske sager på

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, så vil vi rigtig gerne i dialog med dig. Kontakter os ved at udfylde nedenstående. Vi giver også meget gerne en online demonstration af løsningen.

At skifte arbejdsformer i en travl hverdag kan være en udfordring i mange virksomheder. Nye vaner skal læres, nye værktøjer skal tages i brug.

Derfor stiller Legatize vores løsning gratis til rådighed for de fleste advokathuse, og gennemfører et pilotprojekt sammen med jer, så i kan afprøve løsningen på udvalgte og rigtige sager.

Beslutter i mod forventning, at Legatize ikke er noget for jeres praksis, så udtræder I bare af pilotaftalen, og mere er der ikke i det.

Kontakt os allerede i dag, hvis i vil høre mere, og overvejer om vi skal lave en pilotaftale.

Legatize er skabt af erfarne og dedikerede IT-iværksættere hos nordiske twoday, som er et at Nordens største tech-virksomhed indenfor it-udvikling og softwareløsninger. Du kender os måske fra kørekort-appen og sundhedskortet.

Legatize har aktivt indgået partnerskaber og samarbejder med nogle af landets mest anerkendte advokathuse, som har bidraget med deres erfaring og ekspertise. Dette har været afgørende for at sikre, at Legatize ikke blot er en teknologisk løsning, men også en praktisk og brugervenlig platform, der imødekommer de konkrete behov inden for retssagsarbejde.

Til forskel fra andre softwareløsninger, så indeholder Legatize ubegrænsede brugere, men afregnes efter antal aktive sager. Dette giver frihed til at mange kollegaer kan benytte løsningen, og samtidig en fair pris i relation til mængden af sager som håndteres.

Bliv kontaktet

Skriv dine informationer nedenfor, så kontakter vi dig til en snak omkring Legatize og mulighederne i løsningen. 

”Når du først har prøvet at genfinde en pasus med få klik blandt tusindvis af sagsakter, så forstår du pludselig værdien.”
Daniel Skov, Business Manager hos twoday Legatize